Komunikaty

14.09.2021 | Wyświetleń: 811

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków

Komunikat dotyczący Walnego Zebrania Członków.


 
Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków

Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego "Podhale" Nowy Targ


 

         Zarząd Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Podhale” Nowy Targ zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się dnia 28 września 2021 roku o godzinie 18:30 w Urzędzie Miasta Nowy Targ.

 

         Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego "Podhale" Nowy Targ:

 

1.    Powitanie zebranych i stwierdzenie ważności obrad

2.    Wybór przewodniczącego zebrania

3.    Zatwierdzenie porządku obrad

4.    Sprawozdanie zarządu

5.    Sprawozdanie komisji rewizyjnej

6.    Sprawozdanie sądu koleżeńskiego

7.    Dyskusja nad sprawozdaniami

8.    Poddanie pod głosowanie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia "Regulaminu Sądu Koleżeńskiego"

9.    Poddanie pod głosowanie uchwały w przedmiocie zmiany statutu i przyjęcia tekstu jednolitego statutu

10. Wolne wnioski

11. Zamknięcie zebrania

 
 
         Zarząd Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego "Podhale" Nowy Targ serdecznie zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w zebraniu. W przypadku braku 50% ogółu członków stowarzyszenia wyznacza się drugi termin Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków na 28 września 2021 roku na godzinę 19:00.

 Zarząd 
Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego "Podhale" Nowy Targ

 

Powrót