Komunikaty

11.06.2018 | Wyświetleń: 1320

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Klubu MMKS-Podhale NowyTarg

Zarząd MMKS Podhale Nowy Targ zgodnie z §34 pkt.7 Statutu zwołuje sprawozdawcze Walne Zebranie Członków klubu w dniu 21.06.2018 r. w Sali obrad Urzędu Miasta Nowy Targ.


 

 1. Pierwszy termin zebrania ogłasza się na godzinę 17:30

 2. W razie braku kworum drugi termin ogłasza się na godzinę 18:00

 3. Członkowie klubu, aby móc w pełni uczestniczyć w zebraniu winni mieć opłaconą składkę członkowską .

 4. Mandaty do głosowania będą wydawane od godziny 17:15 przed salą obrad Urzędu Miasta Nowy Targ

 

Porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków klubu MMKS „Podhale” Nowy Targ

21 czerwca 2018 r.

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Wybór Przewodniczącego Obrad i Sekretarza.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie regulaminu obrad.

 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Klubu za rok 2017.

 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017.

 8. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.

 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Klubu za rok 2017.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego MMKS Podhale Nowy Targ za okres sprawozdawczy.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej MMKS Podhale Nowy Targ za okres sprawozdawczy.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok 2017.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu MMKS Podhale Nowy Targ za rok 2017.

 15. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie stowarzyszenia.

 16. Wolne wnioski.

 17. Zamknięcie obrad.

  TUTAJ JEST LINK DO STATUTU PO ZMIANACH    https://drive.google.com/file/d/12tFmn7c7EJXnNaYQxtdJgQ7pbKdtL7WP/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1aupJaUHRpyUpNF97BcEJTuFNPkUE1gvA/view?usp=sharing 

  TUTAJ JEST LINK DO ZMIAN W STATUCIE https://drive.google.com/open?id=1aupJaUHRpyUpNF97BcEJTuFNPkUE1gvA

Powrót