Komunikaty

11.09.2023 | Wyświetleń: 493

Zawiadomienie Walne Sprawozdawczo Wyborcze

Zawiadomienie o zwyczajnym sprawozdawczo – wyborczym Walnym Zebraniu Członków Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Podhale” Nowy Targ
Zarząd Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Podhale” Nowy Targ zawiadamia o zwołaniu zwyczajnego sprawozdawczo - wyborczego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się 25 września 2023 roku o godzinie 18:00 w sali obrad Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ. 

Proponowany porządek obrad zwyczajnego sprawozdawczo - wyborczego Walnego Zebrania Członków Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Podhale” Nowy Targ:

 

 1. Powitanie zebranych i stwierdzenie ważności obrad;

 2. Wybór przewodniczącego zebrania;

 3. Zatwierdzenie porządku obrad;

 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków;

 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

 6. Sprawozdanie zarządu;

 7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej;

 8. Sprawozdanie sądu koleżeńskiego;

 9. Dyskusja nad sprawozdaniami;

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu;

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej;

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania sądu koleżeńskiego;

 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu;

 14. Podjęcie uchwały w sprawie ilości członków zarządu;

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków zarządu;

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru prezesa zarządu;

 17. Podjęcie uchwały w sprawie ilości członków komisji rewizyjnej;

 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji rewizyjnej;

 19. Podjęcie uchwały w sprawie ilości członków sądu koleżeńskiego;

 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków sądu koleżeńskiego;

 21. Ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną;

 22. Wolne wnioski;

 23. Zamknięcie zebrania.
   

Zarząd Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Podhale” Nowy Targ serdecznie zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w zebraniu. W przypadku braku 50% ogółu członków stowarzyszenia wyznacza się drugi termin zwyczajnego sprawozdawczo - wyborczego Walnego Zebrania Członków na 25 września 2023 roku na godzinę 18:30.

 

Zarząd

Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Podhale” Nowy Targ

Powrót