Aktualności

14.06.2022 | Wyświetleń: 238

Oświadczenie członków Rady Nadzorczej KH Podhale Nowy Targ S.A.

Poniżej przedstawiamy oświadczenie członków Rady Nadzorczej KH Podhale Nowy Targ S.A.

Nowy Targ, 13 czerwca 2022 r.
 
 
Oświadczenie
członków Rady Nadzorczej
Klubu Hokejowego Podhale Nowy Targ S.A.
 
 
W związku ze złożonymi przez członków zarządu Klubu Hokejowego Podhale Nowy Targ S.A. rezygnacjami z pełnionych w zarządzie funkcji, rada nadzorcza – działając na podstawie przepisu art. 382 § 4 w zw. z art. 382 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych - wezwała zarząd spółki do doręczenia radzie nadzorczej wszystkich dokumentów spółki potwierdzających aktualne wierzytelności i zobowiązania spółki w stosunku do wszelkich podmiotów i instytucji, w tym w stosunku do zawodników, trenerów, innych pracowników spółki, sponsorów, darczyńców, pożyczkodawców, innych przedsiębiorców, z którymi spółkę łączą umowy, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.
 
Po otrzymaniu kompletu dokumentacji finansowej spółki, rada nadzorcza dokona ich całościowej analizy, której celem jest rzetelne ustalenie sytuacji finansowej spółki i przedstawienie wniosków akcjonariuszowi oraz potencjalnym kandydatom do objęcia funkcji w zarządzie spółki od 1 lipca 2022 r.
 
Ze złożonych przez zarząd do chwili redakcji niniejszego oświadczenia dokumentów wynika, że suma wymagalnych zobowiązań spółki przewyższa sumę jej aktywów i wierzytelności. Rada nadzorcza pokłada w związku z tym nadzieję w zapewnieniach dotychczasowych członków zarządu, iż wszystkie zobowiązania spółki zostaną przez nich wykonane, tak aby spółka przekazana została nowym członkom zarządu bez zaległych zobowiązań.
 
Wykonując swój obowiązek określony przepisem art. 383 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych, rada nadzorcza podjęła działania w celu dokonania zmian w składzie zarządu spółki od 1 lipca 2022 r. W najbliższych dniach członkowie rady nadzorczej odbędą kolejne spotkanie z potencjalnymi nowymi członkami zarządu spółki.
 
Jednocześnie, rada nadzorcza zdecydowała się wystąpić do zarządu Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Podhale” Nowy Targ, jako jedynego akcjonariusza Klubu Hokejowego Podhale Nowy Targ, z prośbą o przesunięcie planowanego na dzień 1 lipca 2022 r. Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Członków tego Klubu do czasu powołania nowych członków zarządu spółki.
 
Członkowie rady nadzorczej
Klubu Hokejowego Podhale Nowy Targ S.A.
 
 
    _______________________________
     Przemysław Nasiukiewicz
 
 
    _______________________________
     Natalia Charyasz
 
 
    _______________________________
     Łukasz Krępa

Powrót