Informacje MMKS Podhale Nowy Targ

W nawiązaniu do spotkania które odbyło się w dniu 23.01.2019 r. przedstawiamy Państwu kilka podstawowych informacji, które powinny ułatwić zrozumienie funkcjonowania Stowarzyszenia.

STOWARZYSZENIE


Jeśli masz przyjaciół – załóż stowarzyszenie. Jeśli masz pieniądze – załóż fundację.

Stowarzyszenie to grupa osób (przyjaciół, bliższych i dalszych znajomych, członków rodziny), które mają wspólne zainteresowania (np. interesują się międzywojennym przemysłem polskim) lub wspólny cel (np. chcą uchronić przed zniszczeniem przedwojenną fabrykę). Razem chcą rozwijać swoje zainteresowania lub osiągnąć wyznaczony sobie cel (np. wpisać zabudowania fabryki do rejestru zabytków, odnowić ją itd.).

Podstawowe cechy każdego stowarzyszenia to:
 • dobrowolność – oznacza swobodę tworzenia stowarzyszeń, dobrowolność przystępowania i występowania członków – nikt nie może nas zmusić do bycia członkiem stowarzyszenia,
 • samorządność – to niezależność wobec podmiotów zewnętrznych i swoboda ustalania norm oraz reguł wewnętrznych,
 • trwałość – oznacza, że istnieje ono niezależnie od konkretnego składu osobowego swoich członków (pod warunkiem, że będzie ich co najmniej 7  w stowarzyszeniu zarejestrowanym lub 3, jeśli jest to stowarzyszenie zwykłe),
 • niezarobkowy cel – oznacza, że celem stowarzyszenia nie jest przysparzanie członkom korzyści majątkowych (nie można podzielić majątku stowarzyszenia pomiędzy członków), w przeciwieństwie do spółek.
 
W Miejski Młodzieżowym Klubie Sportowym Podhale Nowy Targ przychody klubu podzielone są na 3 grupy.
 1. Przychody statutowe ,  w których skład wchodzą :
 1. Składki członkowskie  -  obowiązkowe wpłaty członków stowarzyszenia na rzecz stowarzyszenia,
 2. Darowizny – finansowe lub rzeczowe wsparcie od osoby, która chce coś przekazać na rzecz danego stowarzyszenia kosztem swojego majątku.
 3. Dotacje – nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez np. Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Fundacje.  
 1. Przychody z działalności gospodarczej
Środki finansowe uzyskane z usługi reklamy i najmu.
 1. Pozostałe przychody :
Środki finansowe uzyskane na podstawie przepisów Polskiego Związku Hokeja na lodzie.
 

Koszty jakie ponosi MMKS Podhale Nowy Targ :
 • koszty trenerów, kierownika technicznego – wynagrodzenia dla trenerów i kierownika technicznego
 • koszty obsady medycznej , która jest  obowiązkowa podczas rozgrywania meczy  w każdej kategorii wiekowej
 • koszty obsady sędziowskiej, która jest obowiązkowa podczas rozgrywania meczy  w każdej kategorii wiekowej
 • koszty transportu -   w większości pokrywane przez rodziców
 • koszty wyżywienia i noclegu – w  większości pokrywane przez rodziców
 • sprzęt i odzież sportowa – zakup sprzętu i odzieży dla zawodników, także w większości pokrywana przez rodziców
 • koszty MCSiR – koszty za wynajęcie obiektów sportowych w Nowym Targu w tym: lód, sale gimnastyczne, boiska sportowe, basen , biura, powierzchnie reklamowe
 • licencje, wpisowe – opłaty za możliwość przystąpienia do rozgrywek ligowych oraz turniejowych
 • koszty administracji – opłaty za pracownika biurowego, księgowość, pocztę, telefon oraz artykuły biurowe
 • Podatki –klub opłaca ZUS, VAT i PIT.
 
Poniżej przedstawiamy koszty organizacji  jednego meczu (ligi polskiej i słowackiej)   w  Nowym Targu dla poszczególnych grup wiekowych :
 
Centralna Liga Juniorów:
Koszt lodu za mecz – 50,00 złotych
Koszt obsady sędziowskiej – 740,00 złotych
Koszt obsady medycznej – 120,00 złotych
Łącznie koszt jednego meczu  grupy CLJ w Nowym Targu to 910,00 złotych.
 
Młodzik:
Koszt lodu za mecz – 50,00 złotych
Koszt obsady sędziowskiej – 450,00 złotych
Koszt obsady medycznej – 120,00 złotych
Łącznie koszt jednego meczu  grupy Młodzik w Nowym Targu to 620,00 złotych.
 
Żak starszy: Liga Polska
Koszt lodu za mecz – 50,00 złotych
Koszt obsady sędziowskiej – 280,00 złotych
Koszt obsady medycznej – 120,00 złotych
Łącznie koszt jednego meczu  grupy Żak starszy  w Nowym Targu to 450,00 złotych.
 
Mecz ligi słowackiej:
Koszt lodu za mecz – 50,00 złotych
Koszt obsady sędziowskiej –300,00 złotych
Koszt obsady medycznej – 120,00 złotych
Łącznie koszt jednego meczu  grupy Żak starszy Liga słowacka w Nowym Targu to 470,00 złotych.
 
Żak młodszy:
Koszt lodu za mecz – 50,00 złotych
Koszt obsady sędziowskiej – 240,00 złotych
Koszt obsady medycznej – 120,00 złotych
Łącznie koszt jednego meczu  grupy Żak młodszy w Nowym Targu to 410,00 złotych.
 
Mecz ligi słowackiej:
Koszt lodu za mecz – 50,00 złotych
Koszt obsady sędziowskiej –300,00 złotych
Koszt obsady medycznej – 120,00 złotych
Łącznie koszt jednego meczu  grupy Żak młodszy Liga słowacka w Nowym Targu to 470,00 złotych.
 
PLHK:
Koszt lodu za mecz – 50,00 złotych
Koszt obsady sędziowskiej – 425,00 złotych
Koszt obsady medycznej – 120,00 złotych
Łącznie koszt jednego meczuPLHK w Nowym Targu to 595,00 złotych.
 
Nabór:
Koszt organizacji jednego turnieju dla grupy (w takim systemie gra Nabór) jest liczony za każdym razem osobno, ponieważ wszystko zależy od ilości drużyn przyjezdnych, rezerwacji lodu oraz ilości meczy.
Koszt organizacji jednodniowego turnieju:
Koszt lodu za turniej – 100,00 złotych
Koszt obsady sędziowskiej – 300 -350,00 złotych
Koszt obsady medycznej – 100,00 – 150,00 złotych
Dodatkowo chętni rodzice organizują  dla dzieci drożdżówki i owoce.

N.
Pliki do pobrania
 • KOMUNIKAT NR 1 / 2018/2019 WYDZIAŁ SĘDZIOWSKIPobierz