Aktualności

Udzielono Absolutorium Zarządowi Klubu MMKS-Podhale Nowy Targ

Walne Zebranie Członków Klubu odbyło się 21 czerwca w drugim terminie na sali obrad w Urzędzie Miasta Nowy Targ.

Przewodniczącym obrad Walnego Zebrania Członków został wybrany Arkadiusz Pysz . Spotkanie odbyło sie zgodnie z porządkiem obrad. Ze wzgledu na niską frekwencję Członków Klubu, nie udało się wprowadzić przygotowanych zmian do Statutu Klubu. Komisja Rewizyjna, która dwa dni 21 i 22 czerwca zapoznawała się z rachunkami klubu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe. Uwagi Komisji zostały przekazane Zarządowi. Komisja Rewizyjna w trakcie odbytego sezonu hokejowego sprawdziła poprzez zapytanie mailowe oferty konkurencyjności cen za przewóz autokarowy zawodników. Na sześć zapytań ofertowych, wybrany przez klub przewożnik z którym współpracuje klub miał drugą z najtańszych ofert. 

Klub Hokejowy MMKS-Podhale w roku rozliczeniowym za okres od 1 styczeń do 31 grudzień 2017 wykazał zysk w kwocie 4422,13zł  (cztery tyś czterysta dwadzieścia dwa zł) Pomimo wypracowanego zysku klub posiada jeszcze zaległe niezapłacone rachunki, których spłatę długów Zarząd Klubu zamierza uregulować w obecnym roku rozrachunkowym 2018.  

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe. Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium Zarządowi Klubu dziękując za pracę charytatywną na rzec klubu MMKS-Podhale.
 
Podziękowanie otrzymali członkowie zarządu : 
Zdzisław Zaręba - Prezes Klubu 
Sławomir Furca - Wiceprezes Klubu (w roku 2017)
Paweł Zych - Wiceprezes Klubu
Bartłomiej Piotrowski - Członek Zarządu 
Janusz Mizera - Członek Zarządu 
Mariusz Wcisło - Członek Zarządu (nieobecny na Walnym, podziękowanie zostanie przekazane). red. Tomasz W. 

     

Powrót