Aktualności

Koniec możliwości składania wniosków o zawieszenie składki członkowskiej

Klub MMKS Podhale Nowy Targ przypomina, że od 19 maja 2020 treningi w klubie zostaną wznowione. W związku z tym możliwość składania pism odnoszących się do zawieszenia składki członkowskiej, zostaje wyłączona.

Jednocześnie informujemy, że do 18 maja 2020 do klubu wpłynęło 7 takich próśb w formie mailowej oraz 1 w formie pisemnej.

Zarząd klubu MMKS Podhale Nowy Targ przychyla się do złożonych wniosków, jednak decyzje o zawieszeniu składki podejmie Walne Zebranie MMKS Podhale Nowy Targ, które mamy nadzieję zorganizować do końca czerwca bieżącego roku (w zależności od rozporządzeń przedstawionych przez Rząd RP).

MMKS PODHALE NOWY TARG 

 

Powrót