Aktualności

Komunikat Zarządu MMKS Podhale Nowy Targ

W odpowiedzi na pismo z 25 marca 2020, wyjaśniam uprzejmie, że Zarząd Klubu ma obowiązek dbać o regularne opłacanie składek przez członków Stowarzyszenia.

Bez zgody Walnego Zebrania Członków Klubu nie możemy zwalniać kogokolwiek na czas określony z obowiązku opłacania składki. Niemniej jednak, rozumiejąc trudną sytuację majątkową niektórych naszych członków i ich rodziców, dopuszczamy możliwość zawieszenia lub umorzenia składki. 

Prosimy jednak, aby każdy członek lub jego rodzic zainteresowany takim rozwiązaniem, bezpośrednio zwrócił się do nas z taką prośbą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@mmks-podhale.pl lub Pocztą Polską na adres:

MMKS Podhale Nowy Targ
ul. Parkowa 14
34-400 Nowy Targ


Zaznaczamy na koniec, że nasz Klub utrzymuje się w znacznej części ze składek członkowskich. Obecna sytuacje dotyka mocno także nas. Nie otrzymaliśmy ostatniej transzy dotacji z miasta, bowiem wobec odwołania zajęć sportowych nie mogliśmy wypełnić celów takiej dotacji.

Ponosimy nadal część kosztów, takich jak utrzymanie biura i opłacenie pensji pracowników. W tej ciężkiej sytuacji prosimy o wsparcie Klubu.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 grudnia 2019 roku ze składek do końca sezonu zwolnieni są bramkarze MMKS Podhale Nowy Targ. Ma to związek z wprowadzonym w grudniu 2019 programem wsparcia bramkarzy. 

Z wyrazami szacunku
Zarząd MMKS Podhale Nowy Targ

 

Powrót