Aktualności

Składki Członkowskie Klubu

Komisja Rewizyjna przy Zarządzie MMKS-Podhale Nowy Targ zwróciła uwagę Zarządowi Klubu, na powstałe przez niektórych członków klubu, duże zaległości w niesystematycznym opłacaniu składek członkowskich.

Opłacanie składek z dużymi opóźnieniami, kilkumiesięcznymi, działa na szkodę płynności finansowej w klubie.  Komisja Rewizyjna obliguje Zarząd Klubu o dopilnowanie Członków do przestrzegania terminowych zobowiązań opłacania składek członkowskich. Osoby które zalegają na okres dłuższy w niepłaceniu składek powinny uregulować składki z odsetkami. Osoby które nie płacą i nie wyrażają dobrej woli do opłacania zaległego zobowiązania składek członkowskich klubu należy pisemnie wezwać do opłacania zobowiązań, włącznie z ewentualnymi wezwaniami sądowymi.

podpisane;

Komisja Rewizyjna przy zarządzie MMKS-Podhale Nowy Targ 

Tomasz W. 

Powrót